Van alles mis rond explosieveiligheidsdocument

Brzo-bedrijven hebben de verplichting alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen. Daartoe moeten zij beschikken over een explosieveiligheidsdocument. En dat implementeren, natuurlijk. Daar ontbreekt het in dit bedrijf nogal aan. De directeur is daar als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk voor.