'Een chirurg opereert ook niet na vijf vragen'

"Er wordt alleen nog getoetst of bedrijven voldoen aan de leidraad 'Veilig werken met chemische stoffen'. Maar die leidraad is een onbetrouwbaar samenraapsel van instrumenten voor risicobeoordeling. Er zitten hele zwakke, niet-gevalideerde instrumenten tussen, zoals bijvoorbeeld het instrument EASE. In sommige gevallen kun je net zo goed een dobbelsteen opgooien om risico' s te bepalen. Omdat de leidraad niet betrouwbaar is, kun je de plank behoorlijk misslaan. Werknemers kunnen wel degelijk nog gezondheidsschade oplopen doordat zij blootgesteld worden aan chemische stoffen. Daarvan ben ik overtuigd. Maar ook werkgevers worden in sommige gevallen onterecht op hoge kosten gejaagd. Zij zullen in sommige gevallen onnodig dure preventieve maatregelen moeten implementeren, omdat ze de blootstelling sterk overschatten.