Jeugdigen en de RI&E, dit zijn de aandachtspunten

Jeugdige medewerkers vormen een kwetsbare groep. Daarom voorziet de Arbowet in speciale regels voor jeugdigen. De RI&E speelt daarbij een belangrijke rol.