Daarom is een PAGO soms wel degelijk zinvol

Een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werken met gevaarlijke stoffen wordt niet altijd als zinvol ervaren. Wat is de toegevoegde waarde van een PAGO bij werken met gevaarlijke stoffen? Brandweer Nederland laat zien hoe het ook kan.