Arboprikkels door de tijd

De RVB legde de bij haar aangesloten werkgevers premies op naar rato van het gemiddelde ongevalrisico van hun bedrijfsactiviteit. Vijfjaarlijks deelde ze de ongeveer 250 bedrijfstakken in bijna 100 gevarenklassen in op basis van de meest recente claimgegevens. Dat leidde tot grote verschillen in premiedruk. Het zeer gevaarlijke heibedrijf bijvoorbeeld betaalde per werknemer vijftig tot honderd keer meer premie dan veel minder risicovolle bedrijfstakken. De staatsuitvoerder claimde effectieve preventiewerking door dit verfijnde premiedifferentiatiesysteem.