Flink meer meldingen ernstige arbeidsongevallen

Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat komt neer op een stijging met 4 procent op jaarbasis.