Gezond gedrag - zo willen medewerkers het zelf

Ontwikkeling van gezondheids- en zelfmanagementvaardigheden vraagt om een professioneel leertraject voor iedereen. Arboprofessionals kunnen dit traject samen met HR-professionals vormgeven. Cruciaal daarbij is wel dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid.