Versterking van arbeidsveiligheid

Op basis van deze projecten stelde SZW de belangrijkste oorzaken voor dodelijke ongevallen vast.