Seksuele intimidatie beter aanpakken, nu kan het

Vorig jaar nam de International Labour Organization een verdrag aan over geweld en intimidatie op het werk. Dat ILO-verdrag heeft een speciale focus op gendergerelateerd geweld. Helpt ratificering door de overheid bij de aanpak van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk?