Een preventiemedewerker aanstellen doe je niet zomaar

Een preventiemedewerker kiezen doe je niet zomaar even. Er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E? Lees het in dit overzicht. Met wetgeving en jurisprudentie.

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een mogelijkheid bij uitstek om te werken aan goed arbobeleid. En om dit te verbeteren. De preventiemedewerker heeft daarbij een belangrijke rol. Welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E?

Een preventiemedewerker aanstellen

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkplek te bieden. Een preventiemedewerker kiezen en aanstellen hoort daarbij. Bovendien is dat ook wettelijk verplicht.

De keuze van de preventiemedewerker ligt in beginsel bij de werkgever. Maar die heeft daarvoor wel instemming nodig van de ondernemingsraad. En dat is een goede zaak. Want dat vergroot het draagvlak voor de persoon van de preventiemedewerker.

Aandachtspunten en maatregelen

Is er in de RI&E voldoende aandacht voor risico’s rond een preventiemedewerker kiezen? Check het aan de hand van de volgende aandachtspunten:

  • De preventiemedewerker heeft een ondersteunende rol richting werkgever, maar ook naar de rest van de organisatie. En naar de ondernemingsraad natuurlijk. Daarom is het van belang om iemand te kiezen die kan rekenen op een breed draagvlak binnen de organisatie.
  • De wet geeft aan dat de preventiemedewerker onafhankelijk moet kunnen handelen. Daarom mag hij op basis van zijn werkzaamheden als preventiemedewerker niet worden ontslagen. Bij een preventiemedewerker kiezen is dus de leidende vraag: is deze persoon in staat onafhankelijk op te treden?
  • Er is nog een derde aandachtspunt bij een preventiemedewerker kiezen. Dat is de kennis die hij nodig heeft om de functie goed te kunnen vervullen. Kies dus nooit zomaar iemand. Bijvoorbeeld omdat die persoon boventallig dreigt te worden. Het moet echt iemand zijn die op basis van vooropleiding, kennis en ervaring in staat is de functie te vervullen. Of iemand die zich deze kennis via opleiding en training goed eigen kan te maken.

Relevante wetgeving

Arbeidsomstandighedenwet artikel 13 lid 5, Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming; Arbeidsomstandighedenwet artikel 14, Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming

Jurisprudentie

Ook in de jurisprudentie is de onafhankelijkheid van de preventiemedewerker een thema.

Kennis maakt veilig met Arbo in de praktijk

Een preventiemedewerker kiezen op de juiste manier is één van de onderdelen van een goed arbobeleid. Maar daar hoort veel meer bij. U komt het te weten met Arbo in de praktijk. Daarin zijn honderden risico’s met maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wilt u de beschikking hebben over deze uitvoerige en uitstekende informatie? Neem dan een abonnement op de kennisbank Arbo in de praktijk. Probeer het nu 1 maand voor 1 EURO.