Specifiek valgevaar moet je duidelijk omschrijven

Als je het dak op moet om daar een klus te klaren, zijn veiligheidsinstructies tegen valgevaar nodig. Als je een heel bijzonder dak op moet waar specifiek valgevaar speelt, geldt dat eens te meer. Hier ontbreken die instructies volledig in het werkplan.