Aantal ongevallen blijft onaanvaardbaar hoog

In mei van dit jaar publiceerde de Inspectie SZW de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. Door de coronacrisis bleef dit een beetje onder de radar, maar de cijfers stemmen niet tot optimisme. Voorop stond dat het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland de afgelopen vijf jaar flink was gestegen.