Samen met de OR naar sterker stoffenbeleid

Veel bedrijven hebben nog steeds onvoldoende oog voor de risico's van gevaarlijke stoffen. Arboprofs die het onderwerp hoger op de agenda willen krijgen, kunnen samen optrekken met de ondernemingsraad. Die heeft wettelijke bevoegdheden waar ook de arboprofessional zijn voordeel mee kan doen.