Soms hebben mensen aan de top een volledig ander verhaal dan mensen op de vloer

De cultuur binnen een organisatie heeft invloed op álle medewerkers, zowel aan de top als op de werkvloer. Toch kunnen mensen aan de top een volledig ander verhaal vertellen dan mensen op de vloer. Daar kan de sociale veiligheid onder lijden.