De do's and don'ts voor de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers met meldingen of klachten over ongewenst gedrag op de werkplek. Waar moeten vertrouwenspersonen op letten? Wat moeten ze in deze functie bijvoorbeeld wel of juist niet doen?

De do's and don'ts voor de vertrouwenspersoon

Binnen iedere functie zijn er dingen die je zeker wel en beter niet kunt doen. Voor de vertrouwenspersoon is dat niet anders en misschien nog wel dwingender. Want de belangen zijn groot. Daarom hier de do's and don'ts op een rij.

Dit zijn de do’s

Mensen moeten ontspannen hun eigen verhaal kunnen doen. Dus de vertrouwenspersoon moet allereerst heel goed kunnen luisteren, mensen niet in de rede vallen, empathie hebben, geen eigen oordeel en mening geven en ook geen eigen verhaal inbrengen. Samen kijken melder en vertrouwenspersoon dan daarna hoe ze het probleem kunnen aanpakken en oplossen.

Dit moet een vertrouwenspersoon wél doen:

 • Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
 • Stiltes laten vallen
 • Geheimhouding benadrukken
 • Serieus nemen
 • Afstand bewaren, wel empathie uitstralen
 • Mogelijkheden benoemen
 • Zelf keuze laten maken
 • Toegankelijk zijn
 • Tijd nemen
 • Onafhankelijkheid bewaken
 • Soms doortastend optreden
 • Altijd registreren

En dit zijn de don’ts

Dit moet een vertrouwenspersoon níet doen:

 • Oordelen
 • Probleem overnemen
 • Doorvertellen
 • Zelf bemiddelen
 • Beloftes doen
 • Eigen normen en waarden projecteren
 • Actie ondernemen zonder toestemming
 • Eigen mening ventileren
 • Lid van de klachtencommissie zijn

Ook de vertrouwenspersoon heeft wel eens een gids nodig

De vertrouwenspersoon heeft een interessante en veelzijdige functie. Maar die is vaak ook belastend en emotioneel. Ook de vertrouwenspersoon heeft soms een gids nodig. En die is er gelukkig ook: de Gids voor vertrouwenspersonen van Cor van Duinhoven. Dit boek biedt een praktische handleiding met heel veel relevantie informatie.

Onderdeel van de collectie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Het gaat hierbij onder andere om werkstress, ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld.

Risico's prioriteren 

Risico's prioriteren

Mede dankzij alle wet- en regelgeving, toezicht en handhaving eist brand relatief weinig dodelijke slachtoffers. Iets wat beslist niet geldt voor...

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je onder meer over het opstellen van een goed...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Het Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 2 van mei 2024 is verschenen.

In 3 stappen naar een warm leerklimaat 

In 3 stappen naar een warm leerklimaat

Een warm leerklimaat en inclusief leren zijn voorwaarden voor succesvol leren in het werk. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig werkklimaat waar...

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje 

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig? 

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig?

Een werkgever krijgt een boete omdat hij niet heeft voorkomen dat een medewerker wordt bedolven onder dozen diepgevroren vis. Daardoor loopt die...

Diversiteitsbeleid ontbreekt bij veel bedrijven: belangrijke rol voor arboprofessional

Diversiteitsbeleid ontbreekt bij veel bedrijven: belangrijke rol voor...

Bijna tweederde van de organisaties in Nederland heeft geen diversiteits- en inclusiebeleid. Bovendien verwacht 43% van de Nederlanders geen...

Veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Taakstraf voor directeur blijft in stand

Veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Taakstraf voor directeur...

Schijnveiligheid. Soms legt een bedrijf bepaalde veiligheidsvoorschriften enkel vast omdat dit verplicht is. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf...