Zoutzuur-ongeval: wel overtreding, geen boete

Bij sommige ongevallen is weliswaar sprake van een overtreding van de Arbowet, maar volgt er toch geen boete. Bijvoorbeeld omdat de situatie redelijkerwijs niet te voorzien was. Zoals in dit geval, waarin werknemers werden blootgesteld aan de dampen van zoutzuur.