Dynamisch thuiswerken, dit kan de arboprofessional doen

Nu thuiswerken structureel is geworden, is aandacht voor de arborisico's ervan gewenst. Natuurlijk gaat het bij gezond thuiswerken om het voorkomen van klachten aan nek, schouders en polsen. Maar vergeet ook vooral de risico's van te lang zitten en te weinig bewegen niet. Dit kun je als arboprofessional doen aan dynamisch thuiswerken.