Aanpak van werkstress? Tijd voor actie!

Werkstress en de hoge verzuimcijfers die daaruit volgen zijn al jaren een probleem. De toenemende burn-outklachten laten zien dat een effectieve aanpak van werkstress ontbreekt. Arbeids- en organisatiedeskundigen zijn specialisten op het gebied van werkstress. Daarom pleiten zij in een manifest voor een integrale aanpak, gericht op preventie.