Privacy geschonden of terecht ontslag door verzuimfraude?

Mag een werkgever de bedrijfsrecherche afsturen op een werkneemster bij verdenking van verzuimfraude? De werkneemster lijkt vanuit haar tuin een theeschenkerij te hebben. Foto's tonen dit aan. Mag dit onderzoek of is het een inbreuk op de privacy van de werkneemster?