RI&E, PvA, TRA en VCA ... en toch een ongeval

Als organisatie kun je er veel aan doen om veilig(er) te werken. Toch blijft een arbeidsongeval altijd mogelijk. In hoeverre valt een organisatie iets te verwijten als die er alles aan doet om veilig te werken?