Wet veiligheidsregio's moet anders

Een evaluatiecommissie onderzocht de Wet veiligheidsregio's. De commissie vindt de wet ongeschikt voor de toekomst. De wereld wordt immers steeds ingewikkelder. Daardoor zijn wij niet goed voorbereid op grote crisissituaties. Dat moet anders, maar hoe?