Reguliere zorg en arbozorg kunnen meer samenwerken bij preventie

We kunnen preventie op de werkvloer structureel borgen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen reguliere zorg en arbozorg. Als bedrijfsartsen en huisartsen bijvoorbeeld meer samenwerken, zullen minder mensen ziek worden door hun werk. Hoe bereiken we dat?