Meer preventie door wederzijds vertrouwen

Preventie, dat is waar we ons de komende jaren vooral op moeten richten, melden de onderzoekers van TNO in het rapport Arbovisie 2040. Niks nieuws toch? Nee, maar daarvoor moet er wel het een en ander veranderen, geven de onderzoekers aan. Belangrijke voorwaarden: een ander arbostelsel, maar ook een andere organisatie van veilig en gezond werken in de praktijk.