Intimidatie en stress steeds vaker oorzaak van arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen zijn een terugkerend punt van aandacht. Meestal hebben ze een fysieke oorzaak, zoals uitglijden en struikelen. En de meeste medewerkers zijn na 1 dag weer terug op het werk. Maar er is ook een flinke groep (93.000) die vier dagen of meer uitvalt na een arbeidsongeval. Uit recente cijfers van het CBS blijkt ook dat psychische overbelasting steeds vaker een rol speelt.