Gestruikeld of uitgegleden? Is de werkgever aansprakelijk?

Over haar eigen voeten gestruikeld of uitgegleden over een natte vloer? Dat is de vraag in deze zaak. Voor de werkgever maakt het nogal een verschil. In het ene geval is hij niet aansprakelijk. In het andere geval heeft hij niet aan zijn zorgplicht voldaan en is hij wel aansprakelijk. Heeft de werkgever voldoende maatregelen getroffen om het ongeval te voorkomen?