Fraude met RI&E-toetsingsrapporten

Een inspecteur van de Inspectie SZW constateerde bij een bedrijfscontrole een onregelmatigheid.  Toen hij de RI&E bekeek werd steeds duidelijker dat er meer mis was. Een klein arbo-adviesbedrijf misbruikte de naam van een gecertificeerde deskundige voor RIE-toetsingsrapporten. Fraude met de RI&E.