Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen

Het ministerie van SZW publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte SZW-lijst met CMR stoffen in de Staatscourant. De lijst SZW-lijst januari 2021 is 4 januari gepubliceerd. Er zijn flink wat aanpassingen ten opzichte van de SZW-lijst van juli 2020.