De weg naar een goedgekeurde arbocatalogus

De grafimediabranche heeft sinds 2010 een goedgekeurde arbocatalogus met zes arbeidsrisico's. In 2020 is het thema over werkstress geactualiseerd en goedgekeurd door inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Wat kunnen andere branches leren van het door de grafimediabranche doorlopen traject? En welke tools kunnen ook elders benut worden?