Gedragscode voor uitkering schadevergoeding beroepsziekte

Schadevergoeding krijgen bij een beroepsziekte is nog steeds lastig. Er is nu een gedragscode met een stappenplan voor de goede afhandeling van financiële claims van beroepsziekten. Verzoeken om schadevergoeding zouden hiermee meer gestroomlijnd moeten verlopen.