Preventie verkopen als A-merk

De toegenomen aandacht voor preventie in de Arbowet heeft nog weinig effect, signaleert Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts en bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan Amsterdam UMC. Het ontbreekt volgens haar bij werkgevers aan urgentie. 'Arbodiensten hebben een maatschappelijke taak om preventie te verkopen als A-merk.'