Een papieren RI&E is niet voldoende

In een praktijklokaal geeft een ervaren docent een demonstratie aan een student. Hij houdt daarbij geen rekening met de veiligheidsinstructies en draagt geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De student gaat zelf aan de slag en gaat ervan uit dat dit de juiste werkmethode is. Dit blijkt niet zo te zijn. Een RI&E op papier is helaas niet genoeg.