De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

Wie bepaalt of een werknemer daadwerkelijk ziek is? Soms denkt een werkgever na een ziekmelding in een gesprek te kunnen beoordelen hoe het zit. Dat kan uitlopen op een conflict en soms moet de rechter er dan aan te pas komen. Die maakt duidelijk: een directeur is meestal geen dokter.