De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

Soms denkt een werkgever dat hij multifunctioneel inzetbaar is en ook als bedrijfsarts kan optreden. Dat hij na een ziekmelding in een gesprek wel even kan beoordelen hoe het zit. In een enkel geval loopt het conflict zo hoog op dat de rechter eraan te pas moet komen. Die maakt er korte metten mee: een directeur is meestal geen dokter!