De amateuranarchist

Anarchisme is één van de vele -ismen die onze maatschappij kent: kapitalisme, socialisme, humanisme, nationalisme, realisme en meer. Kenmerkend voor veel -ismen is dat ze van ideëel concept, via opstand tot een (disfunctioneel) instituut lijken te verworden. Ook is het na de revolutie een kwestie van tijd voordat de volgende wending zich aandient.