Risico's gevaarlijke stoffen slecht op orde maar wel een RI&E

BRZO bedrijven hebben de risico's van gevaarlijke stoffen nog steeds niet goed in beeld. Het is vaak niet duidelijk of werknemers hieraan zijn blootgesteld. Daarom gaat de Inspectie SZW scherp controleren. Toch hebben deze bedrijven wel een adequate RI&E.