Arbeidsgerelateerde zorg ook voor zzp'ers beschikbaar?

Ook zzp'ers hebben te maken met risico's op gezondheidsproblemen, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar arbeidsgerelateerde zorg is voor hen niet standaard beschikbaar. In tegenstelling tot voor werknemers in loondienst. Maar kunnen we de arbeidsgerelateerde zorg koppelen aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? RIVM verkende de mogelijkheden.