Corona: dit mag een werkgever van zijn werknemer verlangen

De covid-pandemie roept in de relatie tussen werkgever en werknemer in de praktijk vragen op. Mag de werkgever bijvoorbeeld dwingend instructies opleggen? In dit artikel komen drie vragen aan de orde. Met antwoorden.