Gebrekkig oordeel over RSI als beroepsziekte

Een beeldschermwerker bij de regiopolitie verzoekt zijn RSI als beroepsziekte aan te merken. Een afwijzing volgt op basis van het medisch oordeel van de bedrijfsarts. De politieman vindt dit oordeel onduidelijk en gebrekkig.