Wat zijn de verplichtingen van werknemers op het gebied van arbo?

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid. Daarbij hebben zij met diverse wetten te maken. Wat zijn de plichten van de werknemer?