Maatregels voorkomen dilemma's

Risico's voor onze veiligheid en gezondheid vragen nogal eens om vrijheidsbeperkende gedragsregels. Dilemma: moeten we ons daar altijd aan houden of vertrouwen op ons gezonde verstand? Regels op maat, zou dat helpen?