Gevolgen van de Wet bescherming klokkenluiders voor de arbodeskundige

Veel meer organisaties moeten door de nieuwe wet een klokkenluidersregeling opstellen. Maar wat is er precies anders in deze wet en wat zijn de gevolgen voor de arbopraktijk?