Een veilig dak is onmogelijk 

In Nederland wordt heel wat geregeld. Maar helaas vindt tussen al dat geregel door niet altijd de gewenste afstemming plaats tussen betrokkenen. Adri Frijters vraagt zich af hoe er gebouwd kan worden zonder dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit.