Hybride werken: handvatten voor een hybride toekomst

Het hybride werken is het 'nieuwe normaal' aan het worden. Maar hoe kunnen organisaties, teams en werknemers de risico's zo klein mogelijk houden? En hoe kunnen zij de positieve effecten van hybride werken juist vergroten? Dit kunnen we leren uit de ervaringen tijdens de coronapandemie.