De positie van de preventiemedewerker: drie vragen

De positie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. Maar wat is zijn positie in de praktijk?