Seksuele intimidatie op het werk vaak niet gemeld

Een minderheid van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk maakt daar melding van, concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Als er wel een melding wordt gedaan, zegt de meerderheid dat deze het gewenste resultaat heeft gehad. Toch ervaren zowel werkgevers als werknemers ook nog veel knelpunten.