Kwaliteit van de binnenlucht: risico's, normen en maatregelen

Vervuilde lucht kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid van werknemers. De kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen is dan ook een belangrijk onderwerp. Waar moet je op letten en hoe verbeter je de lucht?

Kwaliteit van de binnenlucht: risico's, normen en maatregelen

De kwaliteit van de binnenlucht heeft invloed op de prestaties van werknemers. Slechte luchtkwaliteit op kantoor kan zorgen voor allerlei gezondheidsproblemen en klachten. Denk hierbij aan last van de luchtwegen, astma, irritatie aan de ogen en huid, allergische reacties, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Oorzaken van slechte kwaliteit van de binnenlucht

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van vuile lucht op de werkplek. Dit zijn de vervuilingsbronnen:

 • Opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking
 • Het ademen van mensen
 • Uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten
 • Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is of door vervuilde luchtverversingssystemen
 • Stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen

Hoe verbeter je de kwaliteit van de binnenlucht?

Er zijn maatregelen mogelijk om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren, zoals:

 • Het filteren van de vuile lucht; dit biedt overigens meestal geen oplossing vanwege gassen
 • Het ventileren met buitenlucht

Welke normen gelden voor ventilatie?

Bij ventilatie gelden er een aantal normen:

 • Voor kantoorruimten: een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon bij licht fysiek inspannende werkzaamheden. En 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden.
 • Voor scholen: een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier namelijk om kinderen in de groei. Een slechte luchtkwaliteit heeft een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties.
 • Bij industriële werkplekken: een minimale luchtverversing van 50 m³/uur moet ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen die zich op die werkplekken afspelen, is het nodig om de ventilatie te berekenen. Houd daarbij rekening met alle mogelijke vormen van verontreiniging. Schakel hierbij een arbeidshygiënist in.

Hoe voorkom je tocht?

Tocht kan heel hinderlijk zijn. Zorg ervoor dat de volgende luchtsnelheden niet overschreden worden:

 • 0,15 m/s tocht (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn)
 • Beter is om de tocht niet boven de 0,10 m/s te laten komen

Hoe zorg je voor een goede luchtkwaliteit?

Je kunt de luchtkwaliteit op kantoor verbeteren via een aantal technische en organisatorisch maatregelen. Denk aan de volgende maatregelen:

 • Installeer een efficiënt ventilatiesysteem
 • Vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon
 • Plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5.000 kopieën per maand produceren in een aparte ruimte met voldoende ventilatie. Worden er
 • Als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een repro-ruimte en bronafzuiging nodig
 • Zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt
 • Houd het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden
 • Gebruik dichte kasten
 • Gebruik gladde vloerbedekking die makkelijk te reinigen is

Normen ventilatie

Wet- en regelgeving

Artikel 6.2 Arbobesluit (luchtverversing)

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.

Hitteprotocol bouw & infra helpt bij hittebeleid

Hitteprotocol bouw & infra helpt bij hittebeleid

Door de klimaatverandering krijgen meer werknemers te maken met hitte op het werk. Dat vraagt om beleid om de risico's van hitte op de werkplek te...

5 best gelezen artikelen in juni

5 best gelezen artikelen in juni

Dit waren de 5 best gelezen artikelen in juni 2024. Op nummer 1 de vraag of je een korte broek mag dragen op de werkplek. Vervolgens een aantal...

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Door de klimaatverandering stijgt het aantal werknemers dat te maken krijgt met hitte op het werk de komende jaren flink. Dat vraagt om beleid om de...

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Dat werken in de hitte problemen kan opleveren, weten we wel. Maar wat is precies 'te warm'? Daar is geen eenduidig antwoord op, want mensen vertonen...

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het...

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te...

Waarom droogsystemen voor werkkleding belangrijk voor de hygiëne zijn

Waarom droogsystemen voor werkkleding belangrijk voor de hygiëne zijn

Gezonde werknemers, minder ziekteverzuim én hygiëne op de werkvloer: wie wil dit nu niet? In tal van werkomgevingen is het dragen van geschikte...

Ongezond binnenklimaat op de werkplek reden voor vertrek

Ongezond binnenklimaat op de werkplek reden voor vertrek

Voor één op de vijf (21%) Nederlanders vormt een ongezond binnenklimaat op de werkvloer een reden om naar een andere baan op zoek te gaan. Dit blijkt...

Ramadan op de werkvloer: aandachtspunten voor arbo

Ramadan op de werkvloer: aandachtspunten voor arbo

De ramadan is de jaarlijkse vastenmaand van praktiserende moslims. Hoe houd je rekening met vastende medewerkers en wat zijn je rechten en plichten?...