Kwaliteit van de binnenlucht: dit zijn de normen

Vervuilde lucht kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid van werknemers. De kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen is dan ook een belangrijk onderwerp waar genoeg aandacht voor moet zijn. Waar moet u op letten en hoe kunt u de lucht verbeteren?

Kwaliteit van de binnenlucht: dit zijn de normen

De kwaliteit van de binnenlucht heeft invloed op de prestaties van werknemers. Slechte luchtkwaliteit op kantoor kan zorgen voor allerlei gezondheidsproblemen en klachten. Zoals last van de luchtwegen, astma, irritatie aan de ogen en huid, allergische reacties, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Oorzaken van slechte kwaliteit van de binnenlucht

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van vuile lucht op de werkplek. Ga na of er sprake is van de volgende vervuilingsbronnen:

 • opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking;
 • het ademen van mensen;
 • uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten;
 • micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is of door vervuilde luchtverversingssystemen;
 • stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen.

Hoe kunt u de kwaliteit van de binnenlucht verbeteren?

Het loont de moeite om een aantal maatregelen uit te proberen. Zoals:

 • Het filteren van de vuile lucht; dit biedt overigens meestal geen oplossing vanwege gassen;
 • Het ventileren met buitenlucht.

Welke normen gelden voor ventilatie?

Bij ventilatie gaan we uit van een aantal normen:

 • Voor kantoorruimten: een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon bij licht fysiek inspannende werkzaamheden. En 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden.
 • De GG&GD adviseert voor scholen een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier immers om mensen in de groei. Ook heeft slechte luchtkwaliteit een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties.
 • Bij industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen die zich op die werkplekken afspelen zal de ventilatie berekend moeten worden. Houd daarbij rekening met alle mogelijke vormen van verontreiniging. Schakel daarbij een arbeidshygiënist in.

Hoe kunt u tocht voorkomen?

Tocht kan heel hinderlijk zijn. Zorg ervoor dat de volgende luchtsnelheden niet overschreden worden:

 • 0,15 m/s komt (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn).
 • Beter is de tocht niet boven de 0,1 m/s te laten komen

Hoe zorgt u voor een goede luchtkwaliteit?

Een aantal technische en organisatorisch maatregelen kunnen een hoop problemen voorkomen en de luchtkwaliteit op kantoor verbeteren. Neem de volgende maatregelen:

 • installeer een efficiënt ventilatiesysteem;
 • vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon;
 • plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5000 kopieën per maand produceren in een aparte ruimte met voldoende ventilatie;
 • als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een repro-ruimte en bronafzuiging nodig;
 • zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt;
 • houd het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden;
 • maak gebruik van dichte kasten;
 • gebruik gladde vloerbedekking die makkelijk te reinigen is.

Normen

 • NEN 1087: Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NEN 8087 : Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

Wet- en regelgeving

Artikel 6.2 Arbobesluit (ventilatie)

Lees ook:

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

hoofdredacteur