Kwaliteit van de binnenlucht: risico's, normen en maatregelen

Vervuilde lucht kan leiden tot ernstige schade aan de gezondheid van werknemers. De kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen is dan ook een belangrijk onderwerp. Waar moet je op letten en hoe verbeter je de lucht?

Kwaliteit van de binnenlucht: risico's, normen en maatregelen

De kwaliteit van de binnenlucht heeft invloed op de prestaties van werknemers. Slechte luchtkwaliteit op kantoor kan zorgen voor allerlei gezondheidsproblemen en klachten. Denk hierbij aan last van de luchtwegen, astma, irritatie aan de ogen en huid, allergische reacties, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Oorzaken van slechte kwaliteit van de binnenlucht

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van vuile lucht op de werkplek. Dit zijn de vervuilingsbronnen:

 • opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking
 • het ademen van mensen
 • uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten
 • micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is of door vervuilde luchtverversingssystemen
 • stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen

Hoe verbeter je de kwaliteit van de binnenlucht?

Er zijn maatregelen mogelijk om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren, zoals:

 • het filteren van de vuile lucht; dit biedt overigens meestal geen oplossing vanwege gassen
 • het ventileren met buitenlucht

Welke normen gelden voor ventilatie?

Bij ventilatie gelden er een aantal normen:

 • Voor kantoorruimten: een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon bij licht fysiek inspannende werkzaamheden. En 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden.
 • Voor scholen: een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier namelijk om kinderen in de groei. Een slechte luchtkwaliteit heeft een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties.
 • Bij industriële werkplekken: een minimale luchtverversing van 50 m³/uur moet ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen die zich op die werkplekken afspelen, is het nodig om de ventilatie te berekenen. Houd daarbij rekening met alle mogelijke vormen van verontreiniging. Schakel hierbij een arbeidshygiënist in.

Hoe voorkom je tocht?

Tocht kan heel hinderlijk zijn. Zorg ervoor dat de volgende luchtsnelheden niet overschreden worden:

 • 0,15 m/s tocht (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn)
 • Beter is om de tocht niet boven de 0,10 m/s te laten komen

Hoe zorg je voor een goede luchtkwaliteit?

Je kunt de luchtkwaliteit op kantoor verbeteren via een aantal technische en organisatorisch maatregelen. Denk aan de volgende maatregelen:

 • installeer een efficiënt ventilatiesysteem
 • vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon
 • plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5.000 kopieën per maand produceren in een aparte ruimte met voldoende ventilatie. Worden er
 • als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een repro-ruimte en bronafzuiging nodig
 • zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt
 • houd het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden
 • gebruik dichte kasten
 • gebruik gladde vloerbedekking die makkelijk te reinigen is

Normen ventilatie

Wet- en regelgeving

Artikel 6.2 Arbobesluit (luchtverversing)

Onderdeel van de collectie

Fysische factoren

Bij fysische factoren gaat het over de omgevingsfactoren die gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan geluid, verlichting, binnenklimaat, trillingen en straling. Werkgevers moeten weten wat de mogelijke risico’s zijn van deze omgevingsfactoren en daar hun arbobeleid op aanpassen.

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.