Besef

Voor iedereen die denkt dat ik iets tegen veiligheidsbewustzijn heb: dat denk je goed. Mijn aversie is echter minder rechtlijnig dan je zou denken. Ik heb vooral iets tegen het ondoordachte, hippe gebruik van deze term.