Werkgevers verstrekken op grote schaal thuiswerkvergoeding

Meer dan de helft van de werkgevers heeft inmiddels de thuiswerkvergoeding ingevoerd. Veel werkgevers willen na de pandemie het hybride werken erin houden. Hybride werken blijkt ook steeds meer geïntegreerd te zijn in het bedrijfsbeleid en in cao-afspraken.