Checklist: RIE voor hybride werken 

Checklist: RIE voor hybride werken 

Hybride werken brengt nieuwe risico´s met zich mee. De werkgever moet hier zicht op hebben. En dat betekent dat hij ook passende maatregelen moet nemen om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Een RIE voor hybride werken dus.

Checklist: RIE voor hybride werken 

Thuiswerken was lange tijd een tijdelijke oplossing om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Maar velen zijn de voordelen van thuiswerken gaan inzien. En dus zien we in veel organisaties dat werknemers meer permanent thuiswerken. Vaak is dat gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op de werklocatie. Dit levert kansen maar ook een aantal uitdagingen op voor het arbobeleid.

Risico’s in de RIE voor hybride werken

Welke risico’s moeten we in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) meenemen om dit hybride werken veilig en gezond te laten verlopen? In deze checklist vindt u een aantal vragen die u helpen bij het maken van een RIE voor hybride werken. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten:de werkplek, mentale factoren, werktijden en leefstijl.

De werkplek:

 • Beschikt de werknemer thuis over een ruimte waar hij kan werken en voldoet deze ruimte aan de kaders van de Arbowet- en regelgeving?
 • Heeft de werknemer de beschikking over een bureau en bureaustoel die hij kan afstemmen op zijn lichaamsmaten?
 • Is de verlichting in de werkkamer voldoende of moet er extra verlichting toegepast worden?
 • Hoe is het klimaat in de werkkamer? In de zomer maar ook in de winter.
 • Kan de werknemer voldoende geconcentreerd werken in zijn werkkamer. Is er geluid in huis, geluid buiten en zijn er kinderen aanwezig?

Mentaal:

 • Wat is de invloed van hybride werken op de mentale toestand van de werknemer?
 • Zijn er voldoende contactmomenten met collega´s en leidinggevenden?
 • Is er een goede afwisseling tussen thuiswerken en aanwezigheid op kantoor?
 • Hoe zorgt de werknemer voor een goede balans tussen werk en privé?

Werk- en rusttijden:

 • Hoe zorgen de werknemer en de werkgever ervoor dat de werk- en rusttijden nageleefd worden in de thuissituatie?
 • Neemt de werknemer voldoende pauzes?
 • Hoe wordt voorkomen dat de werknemer de gehele dag achter zijn beeldscherm zit?

Leefstijl:

 • Wat doet de werknemer om voldoende beweging te krijgen?
 • Wat biedt de werkgever aan om voldoende beweging te kunnen krijgen?

Wet- en regelgeving

Relevante wetgeving: Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet (Risico-inventarisatie en evaluatie)

Kennis maakt veilig! Wilt u toegang tot honderden risico’s en maatregelen op het gebied van veilig en gezond werken en de actuele dossiers over Arbobeleid, Coronavirus, Hybride werken en Vaccinatie en testen? Neem een (proef) abonnement op Arbo Professional.

Eerder verschenen